az Eötvös Iskola eljárásrendje

 

ELJÁRÁSREND SZÜLŐKNEK

 

A kormány döntése értelmében az oktatás a 2020/21-es tanévben tantermi körülmények között indul, és reméljük, ez így is marad végig. Első és legfontosabb szempontunk az idei év tervezésekor egészségünk védelme volt.

1.      A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges gyermek, tanuló látogathatja.

A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet-mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén jelezzük Önöknek. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

2.      A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

3.      Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

4.      Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett köteles részt venni az oktatásban.

 

5.      A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni, vagyis:

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé.


 

 

 

6.      Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.

 

A reggeli iskolába érkezésre a következő szabályok vonatkoznak:

Az iskolába érkezéskor az ajtóban automata kézfertőtlenítő használata kötelező mindenki számára

-          a reggeli ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe, és elsősorban csak az alsó tagozatosok

-          további rendelkezésig mindkét bejáratunkat (főbejárat, szülői parkolói bejárat) nyitva tartjuk

-          az alsósok iskolába érkezése tanítási napokon 7:45-ig történjen meg

-          felső tagozatos tanulóink 7:45-8:00 között érkezzenek meg az iskolába. A felsősök ilyen módon azonnal a termükbe mennek, ahol már az első órát tartó tanár várja őket 7:45-től

 

7.      Minden osztály a saját tantermében lesz. Innen csak a bontott csoportú órákra mennek el azok, akiknek szükséges. A saját emeletét lehetőleg senki ne hagyja el.

 

8.      Minden szinten ügyeletes tanár van a szünetekben, minden tanár 5 perccel az órakezdés előtt köteles a tanteremben tartózkodni.

 

9.      Minden osztályfőnök (és minden órát tartó tanár) a saját tantermének higiénés állapotáért felelős (hetesi rendszer, tisztaság, szellőztetés, uzsonna, tej-kifli, gyümölcs kezelése, stb.).

 

10.  A gyerekeket óránkénti kézmosásra biztatjuk (természetesen a mosdóhasználat és étkezés során ettől függetlenül is kérjük ezt tőlük).

 

11.  Minden osztályban lesz kézfertőtlenítő, illetve a mosdókban szappan, papír kéztörlő.

 

12.  A termeket, a folyosót megfelelően szellőztetjük, illetve az osztályok minden szintről naponta egyszer kötelezően kimennek az udvarra (testnevelésóra, szabadidő keretében).

                                            

13.  Lehet a szabadban tanórát tartani.

 

14.  A mosdók rendszeresen fertőtlenítésre kerülnek.


 

 

 

15.  Az alsó tagozat  hazamenetelére a következő szabályok vonatkoznak szeptember 7-től:
- az 1. évfolyamos gyerekekért 15:30-ra lehet jönni, jó idő esetén a szülői parkoló        
  felőli udvarra (szülőin részletes tájékoztatást kapnak)
- a 2. évfolyamos gyerekekért 15:40-re az iskola aulájában lévő kordonig
- a 3. évfolyamos gyerekekért 15:50-re az iskola aulájában lévő kordonig
- a 4. évfolyamos gyerekekért 16:00-ra jöjjenek az iskola aulájában lévő kordonig.
Tartsák be ekkor is a járványügyi előírásokat (távolságtartás, maszk).

 

16.  Kérjük a szülőket, hogy az összevont délutáni ügyeletet (16-17 óráig) csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe.

 

17.  A családokat arra kérjük, csak indokolt esetben utazzanak külföldre. A hazaérkezés után vállalniuk kell a két hét önkéntes karantént. Akkor is döntsenek így, ha úgy gondolják, beteg személlyel találkoztak.

 

18.  Az a szülő, aki ügyet kíván intézni, elsősorban a titkársági telefonon (1-278-2149, 1-278-2148, 1-425-2377) tegye. Amennyiben személyes ügyintézés szükséges, kérjük, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot a fenti telefonszámokon. Kérjük, hogy az osztályfőnököket, tanítókat, szaktanárokat kizárólag telefonon, emailben keressék. Velük személyes találkozásra a titkárság nem tud időpontot egyeztetni.

 

19.  Az ügyintézés esetén az iskola területébe lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen. Minden esetben kérjük a maszk használatát.

 

20.  A szülői értekezletek megtartásának módja az osztályfőnök döntése (lehet személyes, online, offline stb.). Természetesen, ha az személyes, az iskolában történik, a pandémiás szabályok betartását elvárjuk.

 

21.  A szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta -felülete és/vagy TEAMS, valamint a szülői levelezőlista.

 

22.  Az ebédbefizetés rendje az elmúlt évekéhez hasonlóan működik.

 

23.  Természetesen a kormány döntéseit figyelemmel kísérjük, mind enyhítés, mind szigorítás történhet a tanév folyamán.

 

Kérem a fentiek tudomásulvételét és betartását.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

                                                                                        Mura Zsuzsanna

                                                                                 megbízott intézményvezető

 

 

 

ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK

1.      Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (folyosó, büfé, udvar, aula), úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A büfénél felragasztott csíkok segítenek a távolságtartásban.

2.      A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező – de a kollégák kérhetik a felső és alsó tagozatos gyerekektől annak viselését.

3.      A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

4.      Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét.

5.      Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.

6.      Étkezések előtt és után is mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.

7.      Kéztörlésre papírtörlőt kell használni - használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt, a használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni.

8.      Meg kell tanulni a köhögési etikettet:
-     papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor
-     a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
-     alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni

9.      Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van, kerülni kell a csoportosulást.

10.  Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat, amit megfogsz, azt ki is kell venni.

11.  Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret, amit megfogsz, azt ki is kell venni.

12.  Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat.

13.  Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!

14.  A tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnásdobozt

15.  Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

 

                                                                                          Mura Zsuzsanna

                                                                                 megbízott intézményvezető

 

 

 

ELJÁRÁSREND PEDAGÓGUSOKNAK:

1.      Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

2.      A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet-mérést végzünk rajtuk. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük.

3.      A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató gyermekről jelzést kell küldeni a titkárságra, a nagyobbakat le kell küldeni (elkülönítés orvosi szobában). Az érintett pedagógus (akinél a gyermek a tüneteket produkálta) tájékoztatja a szülőt, akitől elvárjuk, hogy a gyermek hazavitelét megoldja. Az iskolatitkár feladata emailben és telefonon a tankerület tájékoztatása (Tóth Endre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36- 30 601 1664).

4.      Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, mert pl. tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.      Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett köteles részt venni az oktatásban.

6.      A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező – de a kollégák kérhetik a felső tagozatos gyerekektől annak viselését.

7.      Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, a felső tagozaton az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

8.      A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.          

9.      Ahasznált játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni – a hely kijelölése a testnevelés-munkaközösség feladata a tornateremben, az osztálytanítók feladata az osztályteremben.

10.  A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás – kérjük a testnevelés-munkaközösséget az órarend áttekintésére, s a tornateremben tölthető órák koordinálására (egyeztetés egymással és a vezetőséggel).

Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: 1-2. évfolyam osztályban öltözik, 3-4. évfolyam lány- és fiúöltözőben.

Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek (ha erre sor kerül)

 

 

 

11.  Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) az időjárás függvényében.

12.  Minden osztályfőnök és minden szaktanár felel a tanterem higiénés állapotáért (hetesi rendszer, tisztaság, szellőztetés, uzsonna, tej-kifli, gyümölcs kezelése, stb.)

13.  Az osztályok naponta legalább egyszer kötelezően kimennek a szabadba, ennek időpontját a tanítók/szaktanárok választják ki.

14.  Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban: belföldi megvalósításuk lehetséges, de megfontolandó

15.  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás).

16.  Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata).

17.  Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak.

18.  Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni.

19.  Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását javasoljuk. A tananyag adminisztrálása a Kréta-felületen történjen, de a munkák kiadása, bekérése, értékelése stb. a TEAMS felületén.

 

                                                                                         Mura Zsuzsanna

                                                                                 megbízott intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELJÁRÁSREND TAKARÍTÓKNAK:

1.      Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.

2.      Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását

3.      A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

·         ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

·         padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;

·         játékok, sporteszközök tisztítására;

·         radiátorok, csövek lemosására;

·         ablakok, üvegfelületek tisztítására;

·         szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

·         képek, tablók, világítótestek portalanítására;

·         pókhálók eltávolítására;

·         rovar- és rágcsálóirtásra;

·         csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

4.      Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását.

5.      Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Az osztályterem ajtaján lévő órarend alapján lehet erről tájékozódni.

6.      Ugyanez a felületfertőtlenítés történjen meg a nagytanárikban, a kistanárikban és a titkárságon naponta többször

7.      A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell  kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.

8.      A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,

·         hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,

·         informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.

·         mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.

·         padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.9.      A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

10.  A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).

11.  A használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen  fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.

 

                                                                                        Mura Zsuzsanna

                                                                                 megbízott intézményvezető