Erasmus

2018 elején iskolánk tanári közössége sikeres Erasmus+ pályázatot adott be. A projektben három célt jelöltünk ki:

- tanulóink motivációjának erősítése

- módszertani megújulás a pedagógusaink között

- az idegen nyelven beszélő pedagógusok és diákok számának növelése

11 mobilitásra pályáztunk, nyolcat nyertünk, összesen pedig kilencet valósítottunk meg. Kétféle tevékenység jellemezte a mobilitásokat: hét iskolai hospitálási tevékenység, kettő továbbképzés, melyeken évek óta iskolánkban tanító pedagógusok vettek részt, alsó és felső tagozatból egyaránt.

A három cél közül bizonyosan elértük az idegen nyelven kommunikáló tanárok számának emelését s a módszertani megújulást, felfrissülést pedagógusaink között. Tanulóink motivációjának növekedése nem egyszerűen mérhető változás, de reményeink szerint a megújult pedagógus van olyan hatással a tanítványaira, hogy azok motivációja, kedve nagyobb lesz a tanulás iránt.

A projekt alatt új pedagógiai módszereket, új technológiákat, jó gyakorlatokat sajátítottunk el, kiemelt hangsúlyt fektetve az idegen nyelvi, módszertani és digitális kompetenciákra, melyek elősegítik további munkánk eredményességét, mert a gyorsan változó igények új kompetenciákat kívánnak meg tőlünk, tanároktól. A gyűjtött szakmai tapasztalatokat adaptáljuk a helyi viszonyainkra, a jó gyakorlatokat beépítjük intézményünk szakmai eszköztárába.

Hírek 2020/2021

 

Szeptemberi programok

 

 

Szept. 1. kedd 8,00  Tanévnyitó ünnepély (Nagyné Madár A.)

                                  az első évfolyam számára.

1-2-3-4 órában a 2-8 évfolyamig  tanévnyitó és ofi órák        (ofik)

                                    16 órától az 1. évf. szülői értekezletei (1.évf. ofők))

                                   

Szept. első két hete  Szülői értekezletek (külön kiírás szerint)

 

2020. szept.03.         Tanítás nélküli munkanap

 

Szept. 30. 17:00       SZMK értekezlet (Mura Zs.)

 

Szept. …………       Továbbtanulási szülői értekezlet (Lovász I.,8.évf. ofők)

 

Szept. 14-15-16       Októberi ebédbefizetés

 

 

 

 

DÖK programok

 

Szeptember …..        Alakuló DÖK gyűlés (Hegyes I.)

 

 

Budapest, 2020. augusztus 24..

 

 

 

                                                                       Hajduk Katalin

                                                                             igazgató