Általános tájékoztatás hittan

 

 

 

Iskolánkban a leendő bejövő évfolyamos, és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező, a következő tanévben hit- és erkölcstanoktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatása 2022. március 9-én 16 órakor lesz a tornateremben.