Erasmus

2018 elején iskolánk tanári közössége sikeres Erasmus+ pályázatot adott be. A projektben három célt jelöltünk ki:

- tanulóink motivációjának erősítése

- módszertani megújulás a pedagógusaink között

- az idegen nyelven beszélő pedagógusok és diákok számának növelése

11 mobilitásra pályáztunk, nyolcat nyertünk, összesen pedig kilencet valósítottunk meg. Kétféle tevékenység jellemezte a mobilitásokat: hét iskolai hospitálási tevékenység, kettő továbbképzés, melyeken évek óta iskolánkban tanító pedagógusok vettek részt, alsó és felső tagozatból egyaránt.

A három cél közül bizonyosan elértük az idegen nyelven kommunikáló tanárok számának emelését s a módszertani megújulást, felfrissülést pedagógusaink között. Tanulóink motivációjának növekedése nem egyszerűen mérhető változás, de reményeink szerint a megújult pedagógus van olyan hatással a tanítványaira, hogy azok motivációja, kedve nagyobb lesz a tanulás iránt.

A projekt alatt új pedagógiai módszereket, új technológiákat, jó gyakorlatokat sajátítottunk el, kiemelt hangsúlyt fektetve az idegen nyelvi, módszertani és digitális kompetenciákra, melyek elősegítik további munkánk eredményességét, mert a gyorsan változó igények új kompetenciákat kívánnak meg tőlünk, tanároktól. A gyűjtött szakmai tapasztalatokat adaptáljuk a helyi viszonyainkra, a jó gyakorlatokat beépítjük intézményünk szakmai eszköztárába.