Komplex szintfelmérés matematikából - 7. évfolyam

 

Időpontja: 2017. május

Témakörök:

1. Racionális számok fogalma, N , Z , Q  halmazok kapcsolata, műveletek racionális számokkal. Hatványozás, normálalak.

2. Háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek tulajdonságai, kerülete, területe.

3. Tanult testek rendszerezése, hasábok  felszíne, térfogata

4. Háromszögek, négyszögek szerkesztése

5. Tengelyes és középpontos tükrözés tulajdonságai, alkalmazása feladatok megoldásánál.

6. Számelmélet /prímszám, összetett szám, oszthatóság, maradékos osztás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös/

7. Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, szöveges feladatok megoldása egyenlettel

8. Arányosság /arány fogalma, egyenes és fordított arányosság, arányos osztás, százalékszámítás/

9. Lineáris függvények ábrázolása, grafikonok értelmezése, egyenes arányosság mint függvény, számtani sorozat

10. Mérés, mértékegységek, szögmérés. /hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület, idő, szög/