Elégedettségi mérés

2014.                            

 

Leadott kérdőívek            70%

Iskolára vonatkozó állítások  az elégedettség %-ában

Legelégedettebb területek

Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik - 92%

Az iskola eredményesen fejlesztette gyermekem idegennyelv-tudását. - 91%

Szerintem elegendő információt nyújt az iskola magáról a környezetének. - 91%

A továbbtanulása szempontjából jó kezekben volt a gyermekem  ebben az iskolában - 90%

Hangot tudtam adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben - 86%

Fejlesztendő területek

Személyes törődést is kapott a gyermekem ebben az iskolában - 44% 

Elégedett vagyok az iskola udvarával, felszereltségével - 63%

Az iskola technikai felszereltségét jónak találom - 65%

Az iskolában fontos volt a napköziben folyó tartalmas és színvonalas  - 66%

Elégedett vagyok a gyermekem tanuláshoz való viszonyával - 67%

 

2013. 

                              

Leadott kérdőívek  36%        

Iskolára vonatkozó állítások az elégedettség %-ában

 Legelégedettebb területek

 Véleményem szerint az iskola eredményesen fejlesztette a gyermekem idegennyelvtudását - 94%

 Szerintem elegendő információt ad az iskola magáról a környezetének - 91% 

 Gyermekem jól érezte magát az iskolában - 90%

 Elégedett voltam a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel  az iskolában - 89%

Elégedett vagyok az iskola épületének külső megjelenésével - 88%

A továbbtanulása szempontjából jó kezekben volt a gyermekem ebben az iskolában - 88%

Fejlesztendő területek

Ebben az iskolában megszerettették a gyermekemmel a mozgást - 70%

Elégedett vagyok a folyosók, termek, aulák állapotával - 73%

Úgy látom, a tanároknak sikerült felkelteni a gyermekem érdeklődését több dolog iránt - 75%

Elégedett vagyok a gyermekem tanuláshoz való viszonyához - 75%

Úgy látom, hogy gyermekem osztályában figyeltek egymásra a tanulók - 76%

 

2012.

                                                                                                  

Leadott kérdőívek  49%  

Iskolára vonatkozó állítások az  elégedettség %-ában

Legelégedettebb területek 

Gyermekem jól érezte magát az iskolában - 89%

Elégedett vagyok az iskolai fegyelemmel - 88%

Elégedett voltam a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel - 88%

Megfelelőnek tartottam a gyermekem értékelését - 87%

A továbbtanulása szempontjából jó kezekben volt a gyermekem ebben az iskolában - 87%

Fejlesztendő területek

 Az iskola technikai felszerelését jónak látom - 71%

Ebben az iskolában nagy hangsúlyt fektettek gyermekem tanórán kívüli foglalkozására is - 72%

Tanórán kívül is volt a gyermekem érdeklődésének megfelelő program - 72%

Ebben az iskolában megszerettették a gyermekemmel a mozgást - 73%

 

2011.
                                               

Leadott kérdőívek  : 65%                         

Iskolára vonatkozó állítások az elégedettség %-ában

Legelégedettebb területek 

Gyermekem jól érezte magát az iskolában - 89%

Az iskola megfelelő mennyiségű információt adott gyermekem előmenetelével és magatartásával kapcsolatban - 87%

Elégedett voltam a pedagógusokkal történő személyes találkozási  lehetőségekkel. - 86%

A továbbtanulása szempontjából jó kezekben volt a gyermekem  ebben az iskolában - 85%

Úgy érzem, hangot tudtam adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben - 83%

Az iskola segített a gyermekemmel kapcsolatos problémák feltárásában és megoldásában - 83%

 Fejlesztendő területek

Úgy látom, a gyermekem osztályában figyeltek egymásra a tanulók - 55%

Elégedett vagyok gyermekem tanuláshoz való viszonyával. - 57%

Az iskolában fontos volt a napköziben folyó tartalmas és színvonalas munka - 60%

Ebben az iskolában megszerettették gyermekemmel a mozgást - 64%

    

2010.                                         

Leadott kérdőívek : 77%

Iskolára vonatkozó állítások az elégedettség %-ában

Legelégedettebb területek

Az iskola megfelelő mennyiségű információt adott gyermekem előmenetelével és magatartásával kapcsolatban -82%                                                                                                                                                                                                

Elégedett voltam a pedagógusokkal történő személyes találkozási  lehetőségekkel - 81%

Szerintem elegendő információt nyújt az iskola magáról a környezetének - 81%

Megfelelőnek tartom a gyermekem értékelését - 80%

A továbbtanulása szempontjából jó kezekben volt a gyermekem  ebben az iskolában - 80%

Fejlesztendő területek

 Az iskolában fontos volt a napköziben folyó tartalmas és színvonalas munka - 44% 

Úgy látom, a gyermekem osztályában figyeltek egymásra a tanulók - 55%

Elégedett vagyok az iskola fegyelmével - 57%

Úgy látom, a tanároknak sikerült felkelteni a gyermekem érdeklődését több dolog iránt - 62%

Elégedett vagyok az iskola udvarával, felszerelésével - 62%