Német nemzetiségi oktatás

 

Intézményünkben a 2000/2001. tanévtől kezdődően biztosítjuk a német nemzetiségű családok gyermekei számára a német nemzetiségi nyelvoktatást.

Az 1. évfolyamon - a 2013/2014.tanévtől kezdődően felmenő rendszerben – nyelvoktató, a 2 - 8. évfolyamon - kimenő rendszerben - bővített nyelvoktató program szerint haladunk.

Mit jelent a nyelvoktató program?

Heti 5 óra német nyelv és irodalom, heti 1 óra népismeret óra mindenkinek.

Alsó tagozatban környezetismeret, 5. 6. osztályban természetismeret óra német nyelven.

Hetedik és nyolcadik osztályban tehetséggondozó-, nyelvvizsga – előkészítő foglalkozások.Német nyelvterületre szervezett táborok.

Részvételi lehetőség az iskolai és a kerületi nemzetiségi programokon:

  • Márton nap
  • Vers – és prózamondó versen
  • Katalin bál, Sváb bál

Célunk, hogy tanulóink a német nyelvet a köznyelvi beszéd és írás szintjén használják.

8. osztály végén a nyelvtanulás nyelvvizsgával zárulhat.